Grote geldgenererende activiteiten

VERKOOP VOOR ORANGE THE WORLD

Waar kun je Koningsdag beter vieren dan in Vught. In het gezellige centrum loop je langs alle kramen op zoek naar pareltjes. Als Vught Lumineus waren wij aanwezig met vintage kleding, kunstboeken, speelgoed en nog veel meer.

Met de opbrengst steunen wij Orange The World, deze organisatie zet zich in om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan.

FILMAVOND INTERNATIONALE VROUWENDAG

Op 8 maart vertoonden wij de film C’È ANCORA DOMANI. Een stijlvol en krachtig melodrama (2023) dat zich gaandeweg ontwikkelt tot een doordacht verhaal over empowerment van vrouwen. Met deze filmavond hebben wij geld ingezameld voor de MUP’s (Menstruatieprodukten Uitgifte Punten) van het Armoedefonds. Met dit project biedt het fonds (jonge) vrouwen gratis menstruatieprodukten aan.

WANDEL & ONTDEK DE VUGHTSE HEIDE

Op 17 september orgasniseerden wij een mooie wandeling om zo de Vughtse Heide te ontdekken. Je hoort het verhaal en ziet de mooie natuur!

Met de opbrengst steunen wij het Eerste generatie Fonds. Dit fonds steunt studenten die als eerste van een familie naar de universiteit gaan. Eerste-generatie studenten kunnen overal vandaan komen. Van het platteland, het dorp, de stad, maar ook vanuit het buitenland. Deze studenten kunnen namelijk vanuit hun gezin niet altijd op de steun en begeleiding rekenen die veel andere studenten wel ervaren.

AVONDEXCURSIE VOEDSELBOSSEN

Op 4 juli 2023 hebben wij, een ‘Avondexcursie voedselbossen’ georganiseerd. De 2 doelen waren: Trees4Life en Educatie voor geïnteresseerden. Iedereen werd ontvangen met een drankje, zelfgemaakte soep en hapjes. Het was mogelijk om de biologische rosé die werd geschonken ook te kopen.
Onder leiding van Frederike Praasterink (lid van Vught Lumineus) en enkele andere deskundigen, werd uitleg gegeven over het belang van voedselbossen en bomen planten. Vervolgens werden we in groepen rondgeleid op twee lokale voedselbossen Het Loonse Bos in Helvoirt en de Loverense Hof in Cromvoirt. Het enthousiasme was groot, de sfeer fantastisch! Met het uiteindelijke resultaat  € 722,64 waren wij zeer tevreden. 

FILMAVOND INTERNATIONALE VROUWENDAG

Op 8 maart 2023 was het zo ver: onze eerste filmavond samen met Club De Meierij. De grote opkomst, het fijne publiek, de ambiance en niet in de laatste plaats de prachtige film ‘Le Blue du Caftan’ maakten het een fantastische avond. Ons doel voor de avond was geld inzamelen voor de Voedselbank voor de aankoop van menstruatieproducten in de strijd tegen menstruatiearmoede. En dat is zeker gelukt! De totale opbrengst van de avond is rond de € 1750,- !!! De lovende reacties en het geweldige resultaat maken wat ons betreft dat een nieuwe traditie is geboren.

WOMENWALK VOOR EERSTE GENERATIE FONDS

Onder begeleiding werd er gewandeld en onderweg maakten de wandelaars kennis met vrouwen die voor Vught van grote betekenis zijn of die in het verleden. Zo werden er lezingen verzorgd bij de Piekenhoek door Joyce van Os over Charlotte van Beuningen en bij Huize Muyserick door Maj-Britt Louwers over Fanny Philips. De deelnemers kwamen meer te weten over Zorgpark Voorburg. Vanessa Lemasian en Jermaine Rumahlaiselan vertelden hun veelbewogen verhaal over de Molukse samenleving en cultuur en de speciale rol van de vrouw daarin. Met het inschrijfgeld is het Eerste Generatie Fonds een warm hart toegedragen. 

ORGANISATIE BENEFITDINER

Het eerste benefietdiner dat wij organiseerden op 14 april 2018 was een doorslaand succes. Met inspirerend vermaak van het Koning Willem I College uit Den Bosch en Cirke Banda was het een heerlijke avond. De culinaire verzorging lag in handen van Ida Gunning, ook lid van club Vught Lumineus. Door de inzet van al onze leden liep de avond op rolletjes.

Benefietdiner Vught Lumineus
Leerling die hun handtekening zetten onder het contract dat zij tekenen namens de leerlingen.

€ 7.585,00 naar 3 scholen van MyBookBuddy

Door onze prachtige opbrengst kunnen wij 3 scholen sponsoren. De  Ecola Dassago in Burkina Faso kreeg een bedrag van  3.400 euro. Hierdoor gaat deze school ook onze naam dragen. Verder konden wij twee nog te bouwen scholen in Kenia een bijdrage geven. De Esiamboko school - 2.000 euro en de Mumias school 2.183 euro.

HOME OF HOPE

Ondersteuning kinderen met een beperking in Srilanka

Met kleine lokale acties willen wij steun geven aan dit revalidatiecentrum voor kinderen met een beperking in SriLanka. Hiermee kunnen zij meer kinderen behandelen en de lokale professionals van actuele kennis blijven voorzien.

STICHTING MARITON

Donatie zwem-abonnement

Deze stichting helpt kinderen die net buiten de norm vallen bij de Voedselbank. Zij doneren voedsellpaketten of proberen op een andere manier van dienst te zijn. Wij willen met onze donatie geselecteerde gezinnen een abonnement geven op zwembad de IJzeren Man zodat zij toch kunnen genieten met vriendjes en vriendinnen.

Sisterrun 2016 Soroptimist Vught Lumineus

€ 4.000: Syrië back to School

SisterRun 2016 had het landelijke doel Syrie Back to School op het programma. Een hele generatie Syrische kinderen gaat verloren door gebrek aan onderwijs. Door prefab scholen te realiseren biedt je hen een toekomst. Wederom een zeer geslaagde SisterRun voor dit goede doel, met een mooie opbrengst van 4.000 euro.

Stichting Dream4Kids

Stichting Dream4Kids organiseert dagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die te kampen hebben met een jeugd-trauma. Dream4Kids onderbreekt de negatieve spiraal en vervult hun droomwens tijdens een droomdag. Zo krijgen ze weer moed en energie om in dromen te geloven. In 2015 konden wij €6000 doneren voor dit doel.

Indian Mother & Child

In 2013 en 2014 liepen wij voor Indian Mother & Child Nederland, 5 jaar onderwijs voor zes kansarme meisjes in India en één jaar voor Women Peace Council, een empowerment project voor vrouwen in India. In totaal 14.250 euro hebben we aan IMCN overhandigd.

Atlent

In 2011 en 2012, liepen wij voor het Kinder Expertise Centrum Atlent in Den Bosch. Hier helpt men kinderen op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en ontplooiing. Wij mochten diverse cheques overhandigen van in totaal €21.000. Zo zijn bijvoorbeeld mobiele buitenspeltoestellen aangeschaft.

Vluchteling studenten

In 2009 en 2010 zijn wij gestart met lopen voor het UAF, een stichting voor vluchteling studenten, het was een bescheiden start met 100 deelnemers. Kenmerkend was de gezellige sfeer. Met een mooie opbrengst van €7000,00 voor het UAF.